ATEX EXPLOSIE VEILIG
         Zone Omschrijving ATEX


Zone 0
een explosief gasmengsel is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig (meer dan 1000 uur/j) 
Zone 1
kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel onder normaal bedrijf is groot (tussen 10 en 1000 uur/j)
Zone 2
kans op aanwezigheid van een explosief gasmengsel is gering en slechts gedurende korte tijd (minder dan 10 uur/j)
Zone 20
een explosiegevaarlijke stofwolk is voortdurend of gedurende lange perioden aanwezig (meer dan 1000 uur/j)
Zone 21
kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk onder normaal bedrijf is groot (tussen 10 en 1000 uur/j)
Zone 22
kans op aanwezigheid van een explosiegevaarlijke stofwolk is gering en slechts gedurende korte tijd (minder dan 10 uur/j)


 STOFZUIGER

 VENTILATOREN

 WOLF LAMPEN